Vertikalna prometna signalizacija

Vertikalna prometna signalizacija

Popoln nabor vertikalne signalizacije

Vertikalna signalizacija obsega nabor produktov, namenjenih opozarjanju udeležencev cestnega prometa na nevarnosti, za naznanjanje omejitev, prepovedi in obveznosti. Vertikalna signalizacija je podrobneje opredeljena v Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Vse na enem mestu

 Nudimo vam izdelavo, dobavo in montažo vseh vrst predpisane prometne signalizacije:

  • Usmerjevalne in kažipotne table

  • Standardni prometni znaki

  • Prometni znaki za označevanje preusmeritev prometa

  • Turistično in druga usmerjevalna signalizacija

Vertikalno prometno signalizacijo izvedemo na vseh prometnih površinah ( avtocestni odseki, večja križišča in krožišča, garažne hiše, parkirišča, turistične table in še mnogo več ).

IMPROM partnerji