Sanacije razpok

Sanacije razpok na asfaltnih in betonskih površinah

Brezhibna izvedba na najvišjem nivoju

Z našo strokovno ekipo poskrbimo za kakovostno in hitro sanacijo asfaltnih in betonskih razpok, ki lahko povzročijo veliko škodo. V asfaltne razpoke in udarne jame namreč vdira voda, ki dodatno izpira podlago in poslabšuje nosilnost asfaltne podloge, poleg tega pa se asfalt začne posedati in še bolj razpoka. Tovrstne poškodbe dodatno pospeši zmrzal, ki skrajšuje življenjsko dobo asfaltne površine. S tega vidika je pomembno poskrbeti za kakovostno sanacijo ter tako podaljšati življenjsko dobo asfalta.

Zmanjšanje stroškov

V izogib visokim stroškom pri sanacijah vozišč je potrebno asfaltne površine vzdrževati pravočasno, kakovostno in gospodarno. Tukaj nastopimo mi, saj je pravočasna sanacija linijskih razpok v asfaltu najučinkovitejši ukrep, ki podaljša življenjsko dobo asfaltnih površin in je v primerjavi s kasnejšimi ukrepi (krpanje, preplastitve) stroškovno zanemarljiv ter dolgoročno zagotavlja velik prihranek.

Za vse poskrbimo mi

Na voljo imamo primerno opremo in ekipo, ki poskrbi za celostno izvedbo.

IMPROM partnerji