Horizontalna prometna signalizacija

Horizontalna prometna signalizacija

Talne označbe so pomembne, ker se nanašajo na označevanje prometnih in drugih voznih površin (pločniki, športna in otroška igrišča, industrijska igrišča, transportne poti, intervencijske površine…) s ciljem, da udeležence v cestnem prometu pravilno usmerjajo, jih opozarjajo na nevarnosti, prepovedi, omejitve ter jih obveščajo. Narisane talne označbe morajo biti dobro vidne v slabih voznih pogojih (dež, megla …).

Tankoslojne in debeloslojne označbe

Pri označevanju oz. barvanju različnih površin se uporabljajo različne tehnike nanašanja barve. Poznamo tankoslojni nanos barve, ki se opravlja s strojem oz. ročno ter debeloslojni nanos s hladno in vročo plastiko. Nedavno smo investirali v nabavo najsodobnejše opreme za izvedbo debeloslojnih talnih označb iz termoplastike. Izdelujemo tudi začasne talne označbe (prednarejene talne nalepke), namenjene označevanju gradbišč, ki udeležence prometa opozarjajo na spremenjeno cestno ureditev.

Odstranjevanje talnih označb

Zagotavljamo vam kakovostno odstranjevanje talnih označb, ki ga izvajamo s frezanjem, peskanjem ali z odstranjevanjem z vodo.

IMPROM partnerji